Vi har inga utställningsplaner alls just nu.

Planerna är enligt ovanstående om vi kommer med vill säga.

We have no plans for shows for the moment